WERKEN MOET LEUK ZIJN…??!!

Maar.. als je nou niet met plezier naar je werk gaat en je je bijvoorbeeld afvraagt:

 • Waar komt dat onrustige gevoel vandaan?
 • Kan ik m’n werk niet beter regelen, ik heb ’t zo druk!
 • Waarom mijden mijn collega’s mij?
 • Is de balans werk-privé wel helemaal oké?
 • Vind ik mijn werk nog echt leuk?

dan is het tijd om actie te ondernemen!!

Werk maakt een belangrijk deel uit van je leven en als je niet meer met plezier naar je werk gaat heeft dat grote invloed op je welbevinden. Natuurlijk ervaren we allemaal wel eens ‘mindere’ dagen, maar wat als steeds meer werkuren daartoe gaan behoren? Als je niet lekker in je vel zit, kan dat veel problemen opleveren en soms zelfs uitval. Ook als je niet op de juiste (werk)plek zit, presteer je mogelijk minder dan je zou willen. Soms kan de situatie verbeterd worden door in gezamenlijk overleg een verandering aan te brengen.

Het kan ook goed zijn om enige gesprekken te gaan voeren met een onafhankelijke derde, zoals APM.

APM Loopbaanadvies ondersteunt mensen in diverse werksituaties. Onze adviseurs hebben een diverse achtergrond en expertise op verschillende gebieden, maar wat ons bindt is onze grote betrokkenheid bij de ‘werkende mens’ en onze inzet om te zorgen dat mensen met plezier hun werk kunnen (blijven) doen!

Wat zijn de mogelijkheden?

Bijvoorbeeld:

Eén adviesgesprek waarin wordt stilgestaan bij het persoonlijk welbevinden en zo mogelijk een handreiking wordt gedaan hoe verder.

EFT  (Emotional Freedom Techniques)
EFT is  toepasbaar op – al dan niet werkgerelateerde – klachten die te maken hebben met negatieve spanning, zoals faalangst, perfectionisme en stressgebonden fysieke klachten. Ook bij burn-out, de verwerking van conflicten, verlies van werk of verzuimbeheersing blijkt het effectief.

Een ‘ambitie-check’
Drie gesprekken, waarbij twee vragenlijsten aan de orde komen. De ene vooral gericht op ‘drijfveren’, de andere op de rol in een team. In de gesprekken wordt hier nader op ingegaan.

Een ‘APK’
Een soort ‘onderhoudscontrole’ in vijf gesprekken.
Het helpt mee om weer met een frisse blik naar je werk te kijken en met vernieuwd elan aan de slag te gaan.
Belangrijkste onderwerpen van deze gesprekken:
– De huidige werksituatie: beschrijven huidige functie en evalueren functioneren
– Belemmerende factoren: werkbelasting, stress, time management
– Samenvatting, koersbepaling: werkervaring, motivatie, functieprofiel, doelstelling

De gesprekken kunnen desgewenst zonder tussenkomst van de werkgever gevoerd worden, maar zijn altijd vertrouwelijk. APM rapporteert aan de werkgever uitsluitend als de cliënt daar toestemming voor geeft.

Indien na enige gesprekken blijkt dat de cliënt gebaat is bij een langer traject, dan zal een driegesprek (werkgever of leidinggevende, cliënt en APM) georganiseerd kunnen worden. De werkgever zal toestemming moeten geven voor een dergelijk traject (en is verantwoordelijk voor de kosten).

Er zijn verschillende subsidies voor werkgevers aan te vragen, o.a. voor duurzame inzetbaarheid van hun personeel. Dat kan via de website van het Agentschap SZW subsidies

Annelies Brons-Stuip
0318 300 005
abrons@apmgroep.nl
@anneliesbrons

Deze blog is ook te raadplegen en te downloaden als PDF.

(Werk)stress en de gevolgen.

Vandaag kreeg ik een update van één van mijn ‘vroegere’ kandidaten/cliënten.
Dat gebeurt wel vaker, een mail om te vertellen hoe het nu gaat op het (soms nieuwe) werk.
Maar ook, en dat vind ik eigenlijk veel belangrijker, om te vertellen hoe het met iemand persoonlijk gaat.
Vandaag was dat met de woorden:
Met mij persoonlijk gaat het beter dan vorig jaar. Ik heb het gevoel dat ik wat meer rust in me heb gekregen, en daardoor ook helderder kan nadenken. Ik merk het ook in mijn werk.

Vorig jaar, dat was het jaar waarin ze te horen had gekregen toch niet voldoende te presteren op haar werk. De targets werden niet gehaald en mogelijk was een verandering van werkkring toch een betere optie dan blijven met nog meer stress tot gevolg.
Want stress had ze al een tijd ervaren in haar werk en het had o.a. tot gevolg gehad dat ze zich minder goed kon concentreren en inderdaad minder presteerde dan dat ze graag zou willen.

Waardoor die stress veroorzaakt werd is in dit verhaal niet zo belangrijk, we kunnen in heel veel werksettings genoeg oorzaken van stress aanwijzen. Heel vaak wordt stress veroorzaakt door onzekerheid over de toekomst.
Maar niet alleen een werksituatie kan stress veroorzaken. Het nìet hebben van werk veroorzaakt ook stress.
Het voortdurend bezig zijn met het zoeken naar werk en bedenken hoe je je moet presenteren en waar, geeft een voortdurende druk en beïnvloedt je hele functioneren. Stress maakt ook moe!

Het verminderen van de energie door stress gaat vaak sluipenderwijs en men heeft het gedurende het proces soms niet eens voldoende in de gaten. Het gevolg is echter wel dat de totale presentatie van iemand minder krachtig wordt, op vele gebieden. Het heeft invloed op uiterlijk, intelligentie, communicatie en presentatie. Iemand in een stresssituatie is ‘zichzelf’ niet.

En dat is waar mijns inziens nog veel te weinig aandacht voor is en ook veel te weinig rekening mee wordt gehouden bij de beoordeling van de prestatie én de presentatie van werknemers/werkzoekenden.

Conclusie

Allereerst is het natuurlijk van belang dat we onderzoeken wat de stressfactoren per situatie zijn en dat we proberen die zoveel mogelijk te verminderen.
Daarnaast moet er in een werksituatie bij evaluaties nog zorgvuldiger en eerlijker gekeken worden wat de oorzaak is van een mogelijk slechte beoordeling. Rekening houden dus met de negatieve uitwerking van stress op de totale presentatie!
Zorg dat de medewerkers betrokken blijven bij de organisatie, zorg dat ze zich blijven ontwikkelen en hun talenten kunnen inzetten. Geef ruimte voor creativiteit en innovatie.

En wij als loopbaanbegeleiders?  Wij moeten proberen er alles aan te doen om te zorgen dat de kandidaat/cliënt  ‘zichzelf’ weer wordt en de ‘boze buitenwereld’ weer krachtig en met optimisme binnen stapt.

Annelies Brons-Stuip
0318 439 670
abrons@apmgroep.nl
@anneliesbrons

 

Voorkomen is beter dan genezen?!

Herkenbare situaties?

We staan bij het koffieapparaat in bedrijf X

 • Hé, vind jij ook niet dat Jan er tegenwoordig maar sacherijnig bijloopt?
 • Inderdaad, er kan geen vriendelijk woord vanaf, volgens mij heeft hij behoorlijk de balen van zijn werk
 • Nou, ´t betekent wel dat er heel wat minder uit z´n handen komt de laatste tijd
 • Dat niet alleen, de sfeer hier vind ik ook niet alles meer

Enige tijd later

 • Weet je ‘t al, Jan heeft zich ziek gemeld, daar zijn we mooi klaar mee, nu blijft zijn werk allemaal liggen
 • Nou, allemaal…. Ik heb er anders een bult werk bij gekregen en dat terwijl ik het zo langzamerhand ook niet meer zie zitten
 • Nou, dan vragen we toch of er een invalkracht kan komen
 • Ja, dat zou wel mooi zijn, maar wie werkt die in? Dan kom ik helemaal niet meer klaar met m´n eigen werk!

Een maand later

 • Zeg, wat loop jij te ´glimmen´, heb je de loterij gewonnen?
 • Nou, niet de loterij, wel zo iets, ik ga weg, ik heb een nieuwe baan!
 • Wat… je gaat weg?  Mooie ben jij en wie gaat jouw werk dan doen?
 • Ja, luister eens, ik heb de laatste tijd al vaak genoeg geroepen dat het zo niet ging. De teamspirit is ver te zoeken, de helft van de mensen loopt te balen of meldt zich ziek en de andere helft werkt zich uit de naad en wordt daar amper voor beloond.
 • Ja, maar jou kunnen we juist niet missen. Trouwens, ik zou ook wel wat anders willen, maar ja….
 • Nou, ga naar P&O en vertel wat je wilt
 • Ja, ´k ben gek, als ze weten dat ik weg wil kan ik m´n promotie wel vergeten en ik weet niet eens zeker óf ik wel weg wil en wat ik dan zou willen

Het bovenstaande verhaal ‘leert’ ons het volgende:

 • Een collega, die kennelijk niet lekker in z´n vel zit, laat dat wel merken aan z´n collega´s, maar er gebeurt meestal verder ´niets´ mee.
 • Werknemers die ‘het niet meer zien zitten’ gaan er de kantjes van af lopen, presteren minder en beïnvloeden op negatieve manier de sfeer.
 • Werknemers die erg loyaal zijn, proberen veel op te pakken en werken nog een tandje harder, maar…. als dat niets oplost raken ze zo gefrustreerd dat burn-out dreigt, of ze gaan solliciteren.
 • Werknemers weten niet altijd wat ze van P&O kunnen verwachten.

Hebt u wel eens uitgerekend wat verminderde werkinzet of uitval kost?
Om dit te voorkomen is er een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevende en P&O.
Zij kunnen als eerste constateren dat een werknemer ‘niet lekker in z’n vel zit’ en een gesprek aangaan.

Maar soms is een gesprek met een onafhankelijke ‘buitenstaander’ meer op z’n plaats. Is het goed om met iemand te spreken die objectief het verhaal aan kan horen en mogelijk met advies kan komen hoe één en ander aan te pakken.

Nu kan APM in beeld komen.
Soms zijn er maar enkele gesprekken nodig om de problemen in kaart te brengen en een oplossingsrichting aan te geven.
Maar ook een wat langer traject, om grondig te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de betreffende werknemer, kan een oplossing zijn voor de gerezen problematiek.

Hoe zou een loopbaantraject er uit kunnen zien?

Samen met een adviseur wordt eerst de huidige situatie geïnventariseerd.
Waar liggen de struikelblokken? Wat gaat goed, wat minder?
Met behulp van een werkboek en verschillende testen/vragenlijsten op het gebied van persoonlijkheid, werkhouding, plaats in een team en conflicthantering worden mogelijkheden, beperkingen en  wensen in kaart gebracht. Aan de orde komen o.a. ook uw opleiding en werkervaring, uw drijfveren en uw dromen. Aan het einde van het traject wordt een (nieuwe) functieprofiel duidelijk en wordt er een plan de campagne opgesteld.

Een vervolgtraject zou kunnen zijn dat er samen met de adviseur zoek wordt gegaan naar een nieuwe/andere functie.

Het allerbelangrijkste is dat een werknemer weer plezier in z’n werk heeft.
Door belemmerende factoren te inventariseren en aan te pakken kan er een nieuwe werksituatie ontstaan. De werknemer voelt zich meer op zijn plaats, krijgt meestal meer energie terug van het werk dan dat het kost en loopt weer fluitend rond.

Annelies Brons
abrons@apmgroep.nl
0318-439670