(Werk)stress en de gevolgen.

Vandaag kreeg ik een update van één van mijn ‘vroegere’ kandidaten/cliënten.
Dat gebeurt wel vaker, een mail om te vertellen hoe het nu gaat op het (soms nieuwe) werk.
Maar ook, en dat vind ik eigenlijk veel belangrijker, om te vertellen hoe het met iemand persoonlijk gaat.
Vandaag was dat met de woorden:
Met mij persoonlijk gaat het beter dan vorig jaar. Ik heb het gevoel dat ik wat meer rust in me heb gekregen, en daardoor ook helderder kan nadenken. Ik merk het ook in mijn werk.

Vorig jaar, dat was het jaar waarin ze te horen had gekregen toch niet voldoende te presteren op haar werk. De targets werden niet gehaald en mogelijk was een verandering van werkkring toch een betere optie dan blijven met nog meer stress tot gevolg.
Want stress had ze al een tijd ervaren in haar werk en het had o.a. tot gevolg gehad dat ze zich minder goed kon concentreren en inderdaad minder presteerde dan dat ze graag zou willen.

Waardoor die stress veroorzaakt werd is in dit verhaal niet zo belangrijk, we kunnen in heel veel werksettings genoeg oorzaken van stress aanwijzen. Heel vaak wordt stress veroorzaakt door onzekerheid over de toekomst.
Maar niet alleen een werksituatie kan stress veroorzaken. Het nìet hebben van werk veroorzaakt ook stress.
Het voortdurend bezig zijn met het zoeken naar werk en bedenken hoe je je moet presenteren en waar, geeft een voortdurende druk en beïnvloedt je hele functioneren. Stress maakt ook moe!

Het verminderen van de energie door stress gaat vaak sluipenderwijs en men heeft het gedurende het proces soms niet eens voldoende in de gaten. Het gevolg is echter wel dat de totale presentatie van iemand minder krachtig wordt, op vele gebieden. Het heeft invloed op uiterlijk, intelligentie, communicatie en presentatie. Iemand in een stresssituatie is ‘zichzelf’ niet.

En dat is waar mijns inziens nog veel te weinig aandacht voor is en ook veel te weinig rekening mee wordt gehouden bij de beoordeling van de prestatie én de presentatie van werknemers/werkzoekenden.

Conclusie

Allereerst is het natuurlijk van belang dat we onderzoeken wat de stressfactoren per situatie zijn en dat we proberen die zoveel mogelijk te verminderen.
Daarnaast moet er in een werksituatie bij evaluaties nog zorgvuldiger en eerlijker gekeken worden wat de oorzaak is van een mogelijk slechte beoordeling. Rekening houden dus met de negatieve uitwerking van stress op de totale presentatie!
Zorg dat de medewerkers betrokken blijven bij de organisatie, zorg dat ze zich blijven ontwikkelen en hun talenten kunnen inzetten. Geef ruimte voor creativiteit en innovatie.

En wij als loopbaanbegeleiders?  Wij moeten proberen er alles aan te doen om te zorgen dat de kandidaat/cliënt  ‘zichzelf’ weer wordt en de ‘boze buitenwereld’ weer krachtig en met optimisme binnen stapt.

Annelies Brons-Stuip
0318 439 670
abrons@apmgroep.nl
@anneliesbrons

 

Advertenties

Van werk naar werk??….

Bij de laatste aangekondigde grote ontslaggolf (Achmea) werd het ook weer gezegd: ‘Onze werknemers zijn uitstekend opgeleid, dus ze vinden straks zo weer een baan’.
Eerlijk gezegd gaan mijn haren recht overeind staan bij zo’n uitspraak. Het getuigt van weinig meegevoel met de werknemers die met ontslag bedreigd worden en van onvoldoende of geen enkel inzicht in de arbeidsmarkt.

Het lijkt misschien een aardige ‘troostende’ opmerking, maar hij gaat voorbij aan de realiteit. Ontslag is voor de meeste mensen een traumatisch gebeuren. Je zekerheden worden onder je weggeslagen, je wordt ‘afgedankt’, je bent niet goed genoeg en de toekomst is een zwart gat. Dat zijn vaak de gevoelens van mensen die het overkomt. Gemakkelijk een andere baan? Ze weten wel beter, om hen heen zijn er veel meer mensen werkloos en die solliciteren zich suf. Zeker in het begin ervaren mensen het zo.
We kunnen wel roepen dat het nieuwe kansen met zich meebrengt en dat ze nu kunnen ontdekken wat ze echt willen…, maar ook dat zijn in het begin ‘doekjes voor het bloeden’.

In onze Nieuwsbrief (nr. 16-2) verwoord ik dat zo:
Onze ervaring is dat – welke oorzaak er ook ten grondslag ligt aan een traject gericht op afscheid van werkgever of functie – veel frustratie, verdriet, schuldgevoel en soms woede bij de cliënt aanwezig is. Dat veeg je niet zo maar van tafel, en het frustreert ook de mogelijkheid om met een open blik naar de toekomst te kijken. Er is dus tijd nodig om één en ander te verwerken vòòr er gericht naar een functie gezocht kan worden. En dan de vragen die opkomen betreffende het functioneren: wil ik dit soort werk nog wel, in deze setting en met deze intensiteit? Ook daar moet een antwoord op komen. En last but not least: ìs er wel werk voor mij??

Gerichte aandacht en een goede begeleiding zijn van groot belang bij ontslagzaken. Een ‘zak geld’ is misschien als pleister op de wond in het begin even leuk, maar de harde werkelijkheid komt vaak al snel om de hoek kijken. Thuiszitten is voor de meeste mensen nìet leuk en vrijwilligerswerk als levensinvulling is voor velen op de lange duur ook niet dat wat ze verwacht hadden van hun werkzame bestaan.
Zeker nu betekent het dat er vooral veel TIJD nodig is voor de begeleiding. Tijd voor verwerking, tijd voor ‘herpakken’ en jezelf weer terug te vinden, tijd voor ontdekken waar de grootste kracht ligt, tijd voor onderzoeken waar kansen zijn op de arbeidsmarkt, tijd om (soms via vrijwilligerswerk) uit te proberen of een overstap naar ander werk zinvol is.
En tijdens dat hele proces iemand die je moed inspreekt, nieuwe inzichten aanreikt, je net dat duwtje geeft dat nodig is om toch die stap te zetten en je weer opvangt als het soms mislukt, iemand die luistert en advies geeft.
‘Gewoon’ goede begeleiding waar je op kunt bouwen en vertrouwen!

Annelies Brons-Stuip
0318 439 670
abrons@apmgroep.nl
@anneliesbrons

 

Flexcoaching

Voorkomen is beter dan genezen!!
Een zegswijze die we allen onderschrijven, maar of we ons die uitspraak ook ter harte nemen?
De wet Poortwachter is ons inmiddels allen bekend en ook weten we dat we moeten zorgen die poort en zijn wachter te vermijden.
Middels ons aanbod flexcoaching willen we bereiken dat de drempel voor zowel werknemer als werkgever verlaagd wordt om een beroep te doen op een professioneel loopbaanadviesbureau.

Waarom zou je professionele begeleiding in willen roepen?

 • Om te voorkomen dat mensen vastlopen in hun werk.
 • Om moeilijke situaties, die door wat voor reden dan ook zijn ontstaan, met een objectieve buitenstaander door te spreken.
 • Voor een tijdige ´onderhoudsbeurt´: zit ik nog op de goede weg met mijn loopbaan
 • Voor werknemers die verzuimen wegens problemen die geheel of gedeeltelijk in de werksituatie liggen.

Maar ook voor een training, bijvoorbeeld Persoonlijke Effectiviteit of voor teambuilding.

Belangrijkste uitgangspunt is dat we op deze manier willen zorgen dat werknemers gericht met hun loopbaan bezig blijven en tijdig signaleren als er bijgestuurd moet worden.

Dat kan leiden tot minder uitval en meer plezier in het werk!

Op basis van de behoeften binnen uw organisatie koopt u op jaarbasis een aantal begeleidingsgesprekken in voor een willekeurig aantal werknemers. U sluit daarvoor een contract af.
De gesprekken kunnen betrekking hebben op:
coaching, werkmotivatie, heroriëntatie, verzuimbegeleiding, begeleiding burn-out, reïntegratie 1e spoor, kwaliteiten onderzoek en loopbaanbegeleiding

Als u een werknemer aanmeldt, vindt er zo mogelijk diezelfde week nog een intakegesprek plaats.
Hierna volgt advies aan u over het aantal te voeren gesprekken met deze werknemer.
Het aantal gehouden gesprekken wordt steeds in mindering gebracht op het APM flexcoaching contract.

APM rapporteert aan u betreffende de voortgang.

Meer informatie? Bel of mail voor een afspraak!

Annelies Brons-Stuip
0318 439 670
abrons@apmgroep.nl

 

Voorkomen is beter dan genezen?!

Herkenbare situaties?

We staan bij het koffieapparaat in bedrijf X

 • Hé, vind jij ook niet dat Jan er tegenwoordig maar sacherijnig bijloopt?
 • Inderdaad, er kan geen vriendelijk woord vanaf, volgens mij heeft hij behoorlijk de balen van zijn werk
 • Nou, ´t betekent wel dat er heel wat minder uit z´n handen komt de laatste tijd
 • Dat niet alleen, de sfeer hier vind ik ook niet alles meer

Enige tijd later

 • Weet je ‘t al, Jan heeft zich ziek gemeld, daar zijn we mooi klaar mee, nu blijft zijn werk allemaal liggen
 • Nou, allemaal…. Ik heb er anders een bult werk bij gekregen en dat terwijl ik het zo langzamerhand ook niet meer zie zitten
 • Nou, dan vragen we toch of er een invalkracht kan komen
 • Ja, dat zou wel mooi zijn, maar wie werkt die in? Dan kom ik helemaal niet meer klaar met m´n eigen werk!

Een maand later

 • Zeg, wat loop jij te ´glimmen´, heb je de loterij gewonnen?
 • Nou, niet de loterij, wel zo iets, ik ga weg, ik heb een nieuwe baan!
 • Wat… je gaat weg?  Mooie ben jij en wie gaat jouw werk dan doen?
 • Ja, luister eens, ik heb de laatste tijd al vaak genoeg geroepen dat het zo niet ging. De teamspirit is ver te zoeken, de helft van de mensen loopt te balen of meldt zich ziek en de andere helft werkt zich uit de naad en wordt daar amper voor beloond.
 • Ja, maar jou kunnen we juist niet missen. Trouwens, ik zou ook wel wat anders willen, maar ja….
 • Nou, ga naar P&O en vertel wat je wilt
 • Ja, ´k ben gek, als ze weten dat ik weg wil kan ik m´n promotie wel vergeten en ik weet niet eens zeker óf ik wel weg wil en wat ik dan zou willen

Het bovenstaande verhaal ‘leert’ ons het volgende:

 • Een collega, die kennelijk niet lekker in z´n vel zit, laat dat wel merken aan z´n collega´s, maar er gebeurt meestal verder ´niets´ mee.
 • Werknemers die ‘het niet meer zien zitten’ gaan er de kantjes van af lopen, presteren minder en beïnvloeden op negatieve manier de sfeer.
 • Werknemers die erg loyaal zijn, proberen veel op te pakken en werken nog een tandje harder, maar…. als dat niets oplost raken ze zo gefrustreerd dat burn-out dreigt, of ze gaan solliciteren.
 • Werknemers weten niet altijd wat ze van P&O kunnen verwachten.

Hebt u wel eens uitgerekend wat verminderde werkinzet of uitval kost?
Om dit te voorkomen is er een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevende en P&O.
Zij kunnen als eerste constateren dat een werknemer ‘niet lekker in z’n vel zit’ en een gesprek aangaan.

Maar soms is een gesprek met een onafhankelijke ‘buitenstaander’ meer op z’n plaats. Is het goed om met iemand te spreken die objectief het verhaal aan kan horen en mogelijk met advies kan komen hoe één en ander aan te pakken.

Nu kan APM in beeld komen.
Soms zijn er maar enkele gesprekken nodig om de problemen in kaart te brengen en een oplossingsrichting aan te geven.
Maar ook een wat langer traject, om grondig te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de betreffende werknemer, kan een oplossing zijn voor de gerezen problematiek.

Hoe zou een loopbaantraject er uit kunnen zien?

Samen met een adviseur wordt eerst de huidige situatie geïnventariseerd.
Waar liggen de struikelblokken? Wat gaat goed, wat minder?
Met behulp van een werkboek en verschillende testen/vragenlijsten op het gebied van persoonlijkheid, werkhouding, plaats in een team en conflicthantering worden mogelijkheden, beperkingen en  wensen in kaart gebracht. Aan de orde komen o.a. ook uw opleiding en werkervaring, uw drijfveren en uw dromen. Aan het einde van het traject wordt een (nieuwe) functieprofiel duidelijk en wordt er een plan de campagne opgesteld.

Een vervolgtraject zou kunnen zijn dat er samen met de adviseur zoek wordt gegaan naar een nieuwe/andere functie.

Het allerbelangrijkste is dat een werknemer weer plezier in z’n werk heeft.
Door belemmerende factoren te inventariseren en aan te pakken kan er een nieuwe werksituatie ontstaan. De werknemer voelt zich meer op zijn plaats, krijgt meestal meer energie terug van het werk dan dat het kost en loopt weer fluitend rond.

Annelies Brons
abrons@apmgroep.nl
0318-439670