Opbrengst Landelijke EFT Dag!

EFT_banner_final_contour
Op zaterdag 7 november jl. vond de eerste Landelijke EFT Dag plaats. Een dag waarop tegen een sterk gereduceerd tarief kennis gemaakt kon worden met Emotional Freedom Techniques. Ook APM deed mee om deze energetische techniek meer bekendheid te geven in Nederland.
 
De opbrengst is bestemd voor het goede doel: Project Light in Rwanda. Lori Leyden en haar team helpen daar sinds vier jaar weeskinderen, die slachtoffer zijn geworden van de genocide. Dankzij EFT zijn deze kinderen in staat zichzelf te helen en anderen daarbij behulpzaam te zijn.
 
Inmiddels is bekend dat de Landelijke EFT Dag € 3.180 heeft opgeleverd!
 
Wij zijn blij dat we als APM op deze wijze een bijdrage hebben kunnen leveren aan het in stand houden en uitbreiden van Project Light.
 
Hartelijke groet,
Caroline Steenbergen

WERKEN MOET LEUK ZIJN…??!!

Maar.. als je nou niet met plezier naar je werk gaat en je je bijvoorbeeld afvraagt:

  • Waar komt dat onrustige gevoel vandaan?
  • Kan ik m’n werk niet beter regelen, ik heb ’t zo druk!
  • Waarom mijden mijn collega’s mij?
  • Is de balans werk-privé wel helemaal oké?
  • Vind ik mijn werk nog echt leuk?

dan is het tijd om actie te ondernemen!!

Werk maakt een belangrijk deel uit van je leven en als je niet meer met plezier naar je werk gaat heeft dat grote invloed op je welbevinden. Natuurlijk ervaren we allemaal wel eens ‘mindere’ dagen, maar wat als steeds meer werkuren daartoe gaan behoren? Als je niet lekker in je vel zit, kan dat veel problemen opleveren en soms zelfs uitval. Ook als je niet op de juiste (werk)plek zit, presteer je mogelijk minder dan je zou willen. Soms kan de situatie verbeterd worden door in gezamenlijk overleg een verandering aan te brengen.

Het kan ook goed zijn om enige gesprekken te gaan voeren met een onafhankelijke derde, zoals APM.

APM Loopbaanadvies ondersteunt mensen in diverse werksituaties. Onze adviseurs hebben een diverse achtergrond en expertise op verschillende gebieden, maar wat ons bindt is onze grote betrokkenheid bij de ‘werkende mens’ en onze inzet om te zorgen dat mensen met plezier hun werk kunnen (blijven) doen!

Wat zijn de mogelijkheden?

Bijvoorbeeld:

Eén adviesgesprek waarin wordt stilgestaan bij het persoonlijk welbevinden en zo mogelijk een handreiking wordt gedaan hoe verder.

EFT  (Emotional Freedom Techniques)
EFT is  toepasbaar op – al dan niet werkgerelateerde – klachten die te maken hebben met negatieve spanning, zoals faalangst, perfectionisme en stressgebonden fysieke klachten. Ook bij burn-out, de verwerking van conflicten, verlies van werk of verzuimbeheersing blijkt het effectief.

Een ‘ambitie-check’
Drie gesprekken, waarbij twee vragenlijsten aan de orde komen. De ene vooral gericht op ‘drijfveren’, de andere op de rol in een team. In de gesprekken wordt hier nader op ingegaan.

Een ‘APK’
Een soort ‘onderhoudscontrole’ in vijf gesprekken.
Het helpt mee om weer met een frisse blik naar je werk te kijken en met vernieuwd elan aan de slag te gaan.
Belangrijkste onderwerpen van deze gesprekken:
– De huidige werksituatie: beschrijven huidige functie en evalueren functioneren
– Belemmerende factoren: werkbelasting, stress, time management
– Samenvatting, koersbepaling: werkervaring, motivatie, functieprofiel, doelstelling

De gesprekken kunnen desgewenst zonder tussenkomst van de werkgever gevoerd worden, maar zijn altijd vertrouwelijk. APM rapporteert aan de werkgever uitsluitend als de cliënt daar toestemming voor geeft.

Indien na enige gesprekken blijkt dat de cliënt gebaat is bij een langer traject, dan zal een driegesprek (werkgever of leidinggevende, cliënt en APM) georganiseerd kunnen worden. De werkgever zal toestemming moeten geven voor een dergelijk traject (en is verantwoordelijk voor de kosten).

Er zijn verschillende subsidies voor werkgevers aan te vragen, o.a. voor duurzame inzetbaarheid van hun personeel. Dat kan via de website van het Agentschap SZW subsidies

Annelies Brons-Stuip
0318 300 005
abrons@apmgroep.nl
@anneliesbrons

Deze blog is ook te raadplegen en te downloaden als PDF.

(Werk)stress en de gevolgen.

Vandaag kreeg ik een update van één van mijn ‘vroegere’ kandidaten/cliënten.
Dat gebeurt wel vaker, een mail om te vertellen hoe het nu gaat op het (soms nieuwe) werk.
Maar ook, en dat vind ik eigenlijk veel belangrijker, om te vertellen hoe het met iemand persoonlijk gaat.
Vandaag was dat met de woorden:
Met mij persoonlijk gaat het beter dan vorig jaar. Ik heb het gevoel dat ik wat meer rust in me heb gekregen, en daardoor ook helderder kan nadenken. Ik merk het ook in mijn werk.

Vorig jaar, dat was het jaar waarin ze te horen had gekregen toch niet voldoende te presteren op haar werk. De targets werden niet gehaald en mogelijk was een verandering van werkkring toch een betere optie dan blijven met nog meer stress tot gevolg.
Want stress had ze al een tijd ervaren in haar werk en het had o.a. tot gevolg gehad dat ze zich minder goed kon concentreren en inderdaad minder presteerde dan dat ze graag zou willen.

Waardoor die stress veroorzaakt werd is in dit verhaal niet zo belangrijk, we kunnen in heel veel werksettings genoeg oorzaken van stress aanwijzen. Heel vaak wordt stress veroorzaakt door onzekerheid over de toekomst.
Maar niet alleen een werksituatie kan stress veroorzaken. Het nìet hebben van werk veroorzaakt ook stress.
Het voortdurend bezig zijn met het zoeken naar werk en bedenken hoe je je moet presenteren en waar, geeft een voortdurende druk en beïnvloedt je hele functioneren. Stress maakt ook moe!

Het verminderen van de energie door stress gaat vaak sluipenderwijs en men heeft het gedurende het proces soms niet eens voldoende in de gaten. Het gevolg is echter wel dat de totale presentatie van iemand minder krachtig wordt, op vele gebieden. Het heeft invloed op uiterlijk, intelligentie, communicatie en presentatie. Iemand in een stresssituatie is ‘zichzelf’ niet.

En dat is waar mijns inziens nog veel te weinig aandacht voor is en ook veel te weinig rekening mee wordt gehouden bij de beoordeling van de prestatie én de presentatie van werknemers/werkzoekenden.

Conclusie

Allereerst is het natuurlijk van belang dat we onderzoeken wat de stressfactoren per situatie zijn en dat we proberen die zoveel mogelijk te verminderen.
Daarnaast moet er in een werksituatie bij evaluaties nog zorgvuldiger en eerlijker gekeken worden wat de oorzaak is van een mogelijk slechte beoordeling. Rekening houden dus met de negatieve uitwerking van stress op de totale presentatie!
Zorg dat de medewerkers betrokken blijven bij de organisatie, zorg dat ze zich blijven ontwikkelen en hun talenten kunnen inzetten. Geef ruimte voor creativiteit en innovatie.

En wij als loopbaanbegeleiders?  Wij moeten proberen er alles aan te doen om te zorgen dat de kandidaat/cliënt  ‘zichzelf’ weer wordt en de ‘boze buitenwereld’ weer krachtig en met optimisme binnen stapt.

Annelies Brons-Stuip
0318 439 670
abrons@apmgroep.nl
@anneliesbrons

 

Van werk naar werk??….

Bij de laatste aangekondigde grote ontslaggolf (Achmea) werd het ook weer gezegd: ‘Onze werknemers zijn uitstekend opgeleid, dus ze vinden straks zo weer een baan’.
Eerlijk gezegd gaan mijn haren recht overeind staan bij zo’n uitspraak. Het getuigt van weinig meegevoel met de werknemers die met ontslag bedreigd worden en van onvoldoende of geen enkel inzicht in de arbeidsmarkt.

Het lijkt misschien een aardige ‘troostende’ opmerking, maar hij gaat voorbij aan de realiteit. Ontslag is voor de meeste mensen een traumatisch gebeuren. Je zekerheden worden onder je weggeslagen, je wordt ‘afgedankt’, je bent niet goed genoeg en de toekomst is een zwart gat. Dat zijn vaak de gevoelens van mensen die het overkomt. Gemakkelijk een andere baan? Ze weten wel beter, om hen heen zijn er veel meer mensen werkloos en die solliciteren zich suf. Zeker in het begin ervaren mensen het zo.
We kunnen wel roepen dat het nieuwe kansen met zich meebrengt en dat ze nu kunnen ontdekken wat ze echt willen…, maar ook dat zijn in het begin ‘doekjes voor het bloeden’.

In onze Nieuwsbrief (nr. 16-2) verwoord ik dat zo:
Onze ervaring is dat – welke oorzaak er ook ten grondslag ligt aan een traject gericht op afscheid van werkgever of functie – veel frustratie, verdriet, schuldgevoel en soms woede bij de cliënt aanwezig is. Dat veeg je niet zo maar van tafel, en het frustreert ook de mogelijkheid om met een open blik naar de toekomst te kijken. Er is dus tijd nodig om één en ander te verwerken vòòr er gericht naar een functie gezocht kan worden. En dan de vragen die opkomen betreffende het functioneren: wil ik dit soort werk nog wel, in deze setting en met deze intensiteit? Ook daar moet een antwoord op komen. En last but not least: ìs er wel werk voor mij??

Gerichte aandacht en een goede begeleiding zijn van groot belang bij ontslagzaken. Een ‘zak geld’ is misschien als pleister op de wond in het begin even leuk, maar de harde werkelijkheid komt vaak al snel om de hoek kijken. Thuiszitten is voor de meeste mensen nìet leuk en vrijwilligerswerk als levensinvulling is voor velen op de lange duur ook niet dat wat ze verwacht hadden van hun werkzame bestaan.
Zeker nu betekent het dat er vooral veel TIJD nodig is voor de begeleiding. Tijd voor verwerking, tijd voor ‘herpakken’ en jezelf weer terug te vinden, tijd voor ontdekken waar de grootste kracht ligt, tijd voor onderzoeken waar kansen zijn op de arbeidsmarkt, tijd om (soms via vrijwilligerswerk) uit te proberen of een overstap naar ander werk zinvol is.
En tijdens dat hele proces iemand die je moed inspreekt, nieuwe inzichten aanreikt, je net dat duwtje geeft dat nodig is om toch die stap te zetten en je weer opvangt als het soms mislukt, iemand die luistert en advies geeft.
‘Gewoon’ goede begeleiding waar je op kunt bouwen en vertrouwen!

Annelies Brons-Stuip
0318 439 670
abrons@apmgroep.nl
@anneliesbrons

 

Flexcoaching

Voorkomen is beter dan genezen!!
Een zegswijze die we allen onderschrijven, maar of we ons die uitspraak ook ter harte nemen?
De wet Poortwachter is ons inmiddels allen bekend en ook weten we dat we moeten zorgen die poort en zijn wachter te vermijden.
Middels ons aanbod flexcoaching willen we bereiken dat de drempel voor zowel werknemer als werkgever verlaagd wordt om een beroep te doen op een professioneel loopbaanadviesbureau.

Waarom zou je professionele begeleiding in willen roepen?

  • Om te voorkomen dat mensen vastlopen in hun werk.
  • Om moeilijke situaties, die door wat voor reden dan ook zijn ontstaan, met een objectieve buitenstaander door te spreken.
  • Voor een tijdige ´onderhoudsbeurt´: zit ik nog op de goede weg met mijn loopbaan
  • Voor werknemers die verzuimen wegens problemen die geheel of gedeeltelijk in de werksituatie liggen.

Maar ook voor een training, bijvoorbeeld Persoonlijke Effectiviteit of voor teambuilding.

Belangrijkste uitgangspunt is dat we op deze manier willen zorgen dat werknemers gericht met hun loopbaan bezig blijven en tijdig signaleren als er bijgestuurd moet worden.

Dat kan leiden tot minder uitval en meer plezier in het werk!

Op basis van de behoeften binnen uw organisatie koopt u op jaarbasis een aantal begeleidingsgesprekken in voor een willekeurig aantal werknemers. U sluit daarvoor een contract af.
De gesprekken kunnen betrekking hebben op:
coaching, werkmotivatie, heroriëntatie, verzuimbegeleiding, begeleiding burn-out, reïntegratie 1e spoor, kwaliteiten onderzoek en loopbaanbegeleiding

Als u een werknemer aanmeldt, vindt er zo mogelijk diezelfde week nog een intakegesprek plaats.
Hierna volgt advies aan u over het aantal te voeren gesprekken met deze werknemer.
Het aantal gehouden gesprekken wordt steeds in mindering gebracht op het APM flexcoaching contract.

APM rapporteert aan u betreffende de voortgang.

Meer informatie? Bel of mail voor een afspraak!

Annelies Brons-Stuip
0318 439 670
abrons@apmgroep.nl

 

Eenvoud in de universitaire bekostiging

Een korte blog van bindboek kan nog korter samengevat worden in twee uitspraken:
– Complexiteit is ijdel en maakt afhankelijk
– Eenvoud is mooi.

Hoe waar is dit als ik kijk naar een onderwerp waar ik mijn hele werkzame leven zo nu en dan tegenaan loop: de bekostiging van universiteiten en onderdelen daarvan.
Ruim dertig jaar geleden begonnen de studentaantallen te stijgen, terwijl ook toen al het geld bijna op was. Om tot een goede verdeling van het relatief schaarser wordende geld te komen werden de diversie soorten kosten die gemaakt moeten worden voor onderwijs en onderzoek onderzocht. Dat leidde soms tot empirische conclusies en soms tot complexe constructies op basis van moeizaam tot stand gekomen compromissen. Per kostensoort verschillend dus samen een flinke chaos. Afschrikkend voor de leek, een prachtige speeltuin voor wie er de weg weet!
Zij kunnen bijna ongehinderd beleid aanpassen en/of bezuinigen.

Mijn eerste actie om tot vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek voor de universiteiten te komen presenteerde ik rond 1983 in een kelderzaaltje aan de Drift in Utrecht aan mijn collega’s in den lande. Ik had de berekeningen in de drie losse modellen (PGM: plaatsen geld model, NWP: niet wetenschappelijk personeel en GPL: gemiddelde personeelslast) als wiskundige vergelijkingen opgeschreven en herleid tot een simpele formule met een paar te bekostigen grootheden en heel ingewikkelde parameters die bij invulling leiden tot een prijs (of tarief) per grootheid.
Een eye-opener die een belangrijke stimulans was voor het latere HOBEK (hoger onderwijs bekostiging) wat in essentie nog steeds gehanteerd wordt.

De discussie ging daarna niet meer over die ingewikkelde kostprijsberekeningen, maar over de keuze van de te bekostigen grootheden. Soms werd gekozen voor ingeschrevenen (omdat die nu eenmaal de kosten veroorzaken), soms voor diploma’s (omdat de maatschappij daar op zit te wachten), soms voor combinaties of varianten. Daarbij speelt de politieke mode een rol, maar ook is duidelijk dat zo nu en dan een verandering nuttig is om een te sterke sturing op de bekostigingsgrootheden te voorkomen. De HBO-fraude kon mede zulke grote vormen aannemen omdat daar niet de veelvuldige wisselingen van bekostigingsgrootheden plaats heeft gehad die wel voor de universiteiten aan de orde was.
Binnen universiteiten en universitaire onderdelen bestaat de neiging een bestaand bekostigingsmodel te voorzien van nieuwe toeters en bellen als daar een beleidsmatige aanleiding voor is. Dat leidt meestal tot complicering, totdat het ook voor de het bestuur zelf niet meer te hanteren is. Dan kan ook een ander probleem ontstaan. Een ingewikkeld model kan de indruk wekken dat met veel zaken rekening wordt gehouden. Ga je over tot vereenvoudiging, dan is dat niet meer het geval. Als het bestuur dan geen echt beleid heeft, werkt vereenvoudiging als het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer…
Ik heb daar overigens geen medelijden mee – een bestuur dat geen beleid heeft en dat wil verhullen, verdient het niet om te besturen.

Ook in de universitaire bekostiging geldt het gezegde van bindboek: eenvoud is mooi!

Zie ook mijn eerdere blog over fractale bekostiging.

Reyer Brons

Deze blog is eerder geplaatst op Mindz